Xem Phim Sứ Đồ Hành Giả 3 - Mất Dấu 3

Sứ Đồ Hành Giả 3 - Mất Dấu 3

Status:
2/37 Tm
Quốc gia:
Hồng Kông
Lượt xem:
17743
Thông tin phim

Bối cảnh của bộ phim này được đặt vào năm 2018, sau ba năm thuộc đại kết cục của phần 1 (thời gian là năm 2015); thời gian câu chuyện của phần 2 là 2010, thuộc tiền truyện của phần 1.